Hjorted

Bild
Daterad: 27 april 1962
ID: Jvm_KDAJ02076

Beskrivning

Bangården i Hjorted sedd från norr.