Hjorted

Bild
Daterad: 1972
ID: Jvm_KBEB03765

Beskrivning

Hållplatsen med hållplatskuren. Godsmagasinet under rivning.