Hjorted

Bild
ID: Jvm_KBEB03765

Beskrivning

Hållplatsen med hållplatskuren. Godsmagasinet under rivning.