Händelsejournal Västervik station 1958–1963

Dokument
Daterad: 1958
ID: TJFD00021

Beskrivning

Anteckningsbok med diverse händelser noterade av tågklarerarna vid Västerviks station under perioden 8 januari 1958–21 juli 1963. Innehåller noteringar om diverse förseningar, störningar och händelser.

Dokumentinfo

Öppna dokument (pdf)

Filstorlek: 2,05 MB