Gårdveda–Flaten

Bild
Daterad: 2 juni 1978
ID: BEER00119

Beskrivning

Banan vid f.d. banvaktstuga 354 Gårdveda.