Gamleby–Almvik

Bild
Daterad: 10 maj 1964
ID: Jvm_KDAJ00624

Beskrivning

Byggnation av normalspår vid Baggetorp. SJK:s utfärdståg draget av ångloket SJ Gp 3043.