Forsaström–Falerum

Bild
Daterad: 1967
ID: POBR00199

Beskrivning

Kvistrums banvaktstuga och hållplats till höger med träplattform.