Forsaström–Falerum

Bild
Daterad: 15 januari 1979
ID: POBR00006

Beskrivning

Död ek invid linjen vid Gärdserums kyrka. Bilden tagen från dieselloket SJ T44 321.