Forsaström–Falerum

Bild
Daterad: 10 maj 1964
ID: TOWE00023

Beskrivning

Gp 3043 med SJK-utfärdståg vid Båtsjön.