Forsaström–Falerum

Bild
Daterad: 10 maj 1964
ID: TOWE00023

Beskrivning

Ångloket SJ Gp 3043 med SJK:s utfärdståg vid Båtsjön.