Forsaström

Bild
Daterad: 1939
ID: Jvm_KDAJ01038

Beskrivning

Banvaktstuga 14 Forsaström och Forsaströms nedre kraftstation.