Forsaström

Bild
Daterad: 1902
ID: Jvm_KDAJ01031

Beskrivning

Forsaström station från gatusidan.