Flybo

Bild
Daterad: 5 maj 1978
ID: TOJA00108

Beskrivning

VGJ 29 (SJ Gp 3119) med SJK:s utfärdståg i Flybo.