Falerum

Bild
Daterad: 1895
ID: Jvm_KDAJ00943

Beskrivning

Hotellet, stationshuset och lokstallet. Ånglok WÅB 6 eller 7 med persontåg. Brygga för lastning av träkol.