Ekenberg

Bild
Daterad: 1961
ID: ARDI00044

Beskrivning

Vy över tegelbruket och hållplatsen Ekenberg. I ovankant längs linjen skymtar banvaktstugan Stenkullen.