Ekenberg

Bild
Daterad: 1958
ID: ARDI00043

Beskrivning

Vy över tegelbruket och hållplatsen Ekenberg på sträckan Halleby–Skärkind. Notera hållplatskuren.