Blägda–Spångenäs

Bild
Daterad: 14 maj 1978
ID: POBR00100

Beskrivning

VGJ 29 (SJ Gp 3119) med utfärdståg för SJK.