Blägda

Bild
Daterad: År 1974-1975
ID: ARDI00004

Beskrivning

Vy över hållplatsen och f.d. stationshuset i Blägda.