Björsäter

Bild
Daterad: 1957
ID: PEGU00010

Beskrivning

Godståg draget av ett ånglok SJ Gp passerar en plankorsning i Björsäter där bl.a. en Volvo PV444 väntar.