Björsäter

Bild
Daterad: 26 december 1964
ID: PEGU00006

Beskrivning

Den nedlagda järnvägen genom Björsäter väntar på upprivning. Linjen mot söder med bron vid prästgården.