Björsäter

Bild
Daterad: 1959
ID: ARDI00039

Beskrivning

Vy över stationen i Björsäter. Till vänster ses en motordressin.