Björsäter

Bild
Daterad: 1963
ID: SIDA00057

Beskrivning

Transport av Tp-lok Norsholm–Åtvidaberg passerar Björsäter. Loket är sannolikt SJ Tp 3504.