Bersbo

Bild
Daterad: 1959
ID: SVAE00001

Beskrivning

Bersbo station fångas från ovan när Aerobilders flygplan dokumenterar samhällets bebyggelse 1959. Vid stationen står ett tåg bestående av Tp-lok, en sluten godsvagn, en BFp som konduktörsvagn och en Z4p. Notera slutsignalskärmen på lokomotorn.