Bersbo

Bild
Daterad: 1959
ID: ARDI00051

Beskrivning

Vy över järnvägen och gruvområdet.

Anmärkning

3201-4800 F:4068A_O, bild 48