Berga

Bild
Daterad: 1970-talet
ID: HABL00160

Beskrivning

Smalspårig spårrensare på bangården i Berga. I bakgrunden ses omlastningsmagasinet.