Berg

Bild
Daterad: 1963
ID: Jvm_KDAJ01051

Beskrivning

Automatisk vägsignalanläggning vid Berg. Banvaktstuga 12 till höger i bild.