Åseda

Bild
Daterad: 2 juni 1978
ID: BEER00082

Beskrivning

Banreparatör Lennart Hemmingsson, Hultarp, vid motordressinen SJ MDR125p 3315 (f.d. 244) i Åseda.