Åseda

Bild
Daterad: 1995
ID: BJKA00064

Beskrivning

Bangårdsombyggnaden i Åseda hösten 1995. Den gamla smalspårsbangården försvann tidigare under året och en ny sträckning förbi Åseda byggdes för att slippa korsa normalspåret.