Apelkullen

Bild
Daterad: 1916
ID: Jvm_KDAJ01971

Beskrivning

Banvaktstuga 47 Blägda (Apelkullen).