Apelkullen

Bild
Daterad: 5 maj 1978
ID: TOJA00073

Beskrivning

Ångloket VGJ 29 (SJ Gp 3119) med SJK:s utfärdståg söder om banvaktstugan Apelkullen.