Apelkullen

Bild
Daterad: 5 maj 1978
ID: TOJA00073

Beskrivning

SJK utfärdståg söder om Apelkullens banvaktstuga.