Apelkullen

Bild
Daterad: År 1974-1975
ID: ARDI00003

Beskrivning

Vy över banvaktstugan Apelkullen.