Almvik–Jenny

Bild
Daterad: 1930-talet
ID: Jvm_KDAJ01321

Beskrivning

Banpersonal under arbete med höglyft på linjen Almvik–Jenny i början av 1930-talet.