Almvik–Jenny

Bild
Daterad: 1968
ID: Jvm_KDAJ09364

Beskrivning

Godståg Linköping–Västervik draget av dieselloket SJ T43 238 på linjen mellan Almvik och Jenny.