Almvik–Jenny

Bild
Daterad: 16 mars 1975
ID: NIGU00014

Beskrivning

Ångloket SJ Sb 1306 med SJK:s utfärdståg vid Almvik.