Almvik–Jenny

Bild
Daterad: maj 2006
ID: BJKA00256

Beskrivning

TJF Z43 429 med vagnuttagning norr om Almviks hållplats.