Regler för personal vid Norsholm–Västervik–Hultsfreds Järnväg

Dokument
Daterad: 1920
ID: TJFD00110

Beskrivning

Skrift med personalbestämmelser vid Norsholm–Västervik–Hultsfreds Järnväg gällande från och med den 1 juli 1920. Innehåller huvudavtal mellan Svenska järnvägarnas arbetsgivareförening och arbetstagarorganisationerna Svenska Järnvägsmannaförbundet och Sveriges lokomotivmannaförbund. Omfång: 100 sidor. Påskrift på omslaget: Lokf. F. O. Andersson, Vk.

Dokumentinfo

Öppna dokument (pdf)

Filstorlek: 12,19 MB