Fordonet finns bevarat

Diesellok SJ Tp

1954 levererades 25 st smalspåriga diesellok av typ Tp till Statens Järnvägar. Loken tillverkades av Maschinenbau Kiel, MAK, i Tyskland, förutom fem stycken som byggdes av ASJ i Falun. Tp-loken kom att ersätta ångloken som dragkraft i person- och godståg och sattes först in på Västgötabanorna Göteborg–Gårdsjö, Lidköping–Stenstorp och Skara–Axvall. På grund av Tp-lokens högre axeltryck kunde de inte användas på banor med för klen räls eller banöverbyggnad.

Först efter ett rälsbyte kunde loktypen sättas in på linjerna Hultsfred–Västervik och Västervik–Kimstad. Under perioden 1957–1966 fanns som mest nio Tp-lok placerade i Västervik för godstågstjänst. Tp-loken kom även användas på exempelvis sträckorna Uppsala–Hallstavik, Norrköping–Finspång, Växjö–Hultsfred, Kalmar–Berga och Kalmar–Torsås.

I takt med nedläggningen av smalspåriga järnvägar under 1960-talet minskade behovet av loktypen. 1965–1966 byggdes 15 st Tp-lok om till normalspår och fick beteckningen T23. Hos SJ användes Tp-loken fram till mitten av 1980-talet, då godstrafiken lades ned på sträckorna Växjö–Braås, Vara–Götene och Nossebro–Vara. I dag finns fyra st Tp-lok bevarade och tio st T23-lok hos olika järnvägsföreningar.

För bilder på respektive fordonsindivid se blålänkar i listan nedan. För alla bilder på respektive loktyp se följande länkar: Tp och T23.

Lista över Tp-lok

Listan uppdaterad: 2024-06-11. Observera: Uppgifter om placeringar är inte komplett.

Nr Tillverkare Levererad Placeringar vid SJ Slopad Skrotad Bevarad Bilder Anmärkningar
3500 MAK 1954 1954: Skara,
1957: Västervik,
1965: Kalmar,
1977: Skara.
1984: Vara
1987 AGJ Bilder 1957-05-01: Placerad i Västervik, 1962-07-12: Revision klass A i Örebro. 1965-09-01: Flyttad till Kalmar. 1977-06-01: Skara. 1984-11-15: Ankom Örebro för motorbyte. 1987: Såld till AGJ.
3501 MAK 1954 1954: Skara,
1957: Västervik.
1965 † 1987 Bilder 1957-06-01: Placerad i Västervik. 1959-06-18: Revision klass A. 1965-10-25: Skickad till Örebro för ombyggnad till T23 124.
3502 MAK 1954 1954: Skara,
1957: Västervik, 1960: Rimbo.
1965 ULJ* 1956-06-18: Revision klass A. 1957-11-01: Placerad i Västervik. 1960-11-01: Placerad i Rimbo. 1966: Ombyggd till T23 125. 2003: Såld till ULJ (reservdelar).
3503 MAK 1954 1954: Skara,
1957: Västervik, 1966: Växjö,
1973: Skara.
1987 AGJ Bilder 1957-05-01: Placerad i Västervik. 1961-07-28: Revision klass A i Örebro. 1966-02-01: Placerad i Växjö. 1970: Utlånad till Kalmar. 1973-07-01: Placerad i Skara. 1987-04-23: Såld till VHVJ. 1992-09-11: Dragkraft i sista tåget Västervik–Växjö. 1993: Såld till SMAB. 1999: Såld till AGJ.
3504 MAK 1954 1954: Skara,
1957: Västervik.
1964 SÅS* Bilder 1957-05-01: Placerad i Västervik. 1958-11-17: Revision klass A. 1963-03-01: Avställd i Åtvidaberg. 1964-11-17 : Skickad till Örebro för ombyggnad till T23 113. 2003: Såld till SÅS.
3505 MAK 1954 1954: Skara,
1958: Västervik.
1965 † 1987 Bilder 1957-08-02: Revision klass A. 1958-01-01: Placerad i Västervik. 1965-03-22: Skickad till Örebro för ombyggnad till T23 116.
3506 MAK 1954 1954: Växjö,
1957: Västervik.
1965 † 2009 Bilder 1954-07-01: Placerad i Växjö. 1957-02: Revision klass A. 1957-06-01: Placerad i Västervik. 1965-01-13 : Skickad till Örebro för ombyggnad till T23 114.
3507 MAK 1954 1954: Växjö,
1957: Västervik, 1960: Rimbo.
1965 LJM* Bilder 1954-07-01: Placerad i Växjö. 1957-06-01: Placerad i Västervik. 1960-02: Revision klass A. 1960-05-01: Placerad i Rimbo. 1965: Ombyggd till T23 119. 2003: Såld till BJs. 2004: Såld till LJM.
3508 MAK 1954 1954: Skara,
1966: Växjö.
1986 EH Bilder 1965-09: Inlånad till Växjö från Skara. 1966-04-01: placerad i Växjö. 1984-05: Sänd till Örebro för revision klass R4. 1985-01-17: Ankom till Växjö. 1986-10-30: Såld till VHVJ. 1993: Såld till SMAB. 1997: Deponerad hos SkLJ. 2005-08-24: Såld till EH, fortsatt deponerad hos SkLJ.
3509 MAK 1954 1954: Skara,
1961: Rimbo,
1970: Mörby,
1973: Växjö.
1974 † 1975 1961: Placerad i Rimbo. 1970-06-01: Placerad i Mörby. 1973-07-01: Placerad i Växjö. 1975: Skrotad i Vislanda.
3510 MAK 1954 1954: Skara,
1961: Västervik.
1965 GBBJ* Bilder 1958-07: Revision klass A. 1961-06-01: Placerad i Västervik. 1965-08-02: Skickad till Örebro för ombyggnad till T23 121. 2003: Såld till SÅS. 2011: Såld till GBBJ.
3511 MAK 1954 1954: Skara,
1962: Rimbo,
1970: Mörby.
1977 † 1977 1962: Placerad i Rimbo. 1970-06-01: Placerad i Mörby. 1977-07-01: Slopad. 1977-08: Skrotad i Vislanda.
3512 MAK 1954 1954: Skara,
1962: Västervik, 1963: Rimbo,
1970: Mörby.
1970 † 1970 Bilder 1959-03: Revision klass A. 1962-04-01: Placerad i Västervik. 1963-09-01: Placerad i Rimbo. 1970-06-01: Placerad i Mörby. 1970-11: Skrotad i Vislanda.
3513 MAK 1954 1954: Skara,
1959: Rimbo,
1961: Västervik,
1962: Rimbo,
1970: Mörby
1971 † 1972 Bilder 1959: Placerad i Rimbo. 1961-01-25: Revision klass A. 1961-12-01: Placerad i Västervik. 1962-01-01: Placerad i Rimbo. 1970-06-01: Placerad i Mörby. 1972: Skrotad i Örebro.
3514 MAK 1954 1954: Skara,
1964: Västervik.
1965 † 1998 1958-11-01: Uthyrd till SRJ. 1960-04-28: Revision klass A. 1964-05-08: Placerad i Västervik. 1965-03-15: Skickad till Örebro för ombyggnad till T23 115. 1980: Såld till Gullfiber. 1990: Såld till Österlentåg. 1994: Såld till Ekefors skrot.
3515 MAK 1954 1954: Skara,
1973: Kalmar,
1975: Rimbo,
1977: Växjö.
1987 ULJ Bilder 1958-02-21: Uthyrd till SRJ. 1973-07-01: Placerad i Kalmar. 1975: Placerad i Rimbo. 1977-06-30: Sista vagnuttagning Rimbo–Uppsala Ö. 1977-08-02: Anländ till sin nya hemstation Växjö. 1984-03-14: Åter i Växjö efter revision av löpverk och hjulbyte i Örebro. 1987-04-23: Såld till VHVJ. 1993: Såld till SMAB. 1993-08-23: Uthyrd till 1997-09-30 till SL Bansystem (Roslagsbanan). 1997: Deponerad till ULJ. 2005-08-24: Såld till EH. 200x: Såld till ULJ.
3516 MAK 1954 1954: Växjö,
1958: Västervik, 1964: Rimbo,
1970: Mörby,
1973: Rimbo.
1977 † 1977 Bilder 1954-07-01: Placerad i Växjö. 1954: Utlånad för bettåg Borgholm–Mörbylånga. 1956-11-15: Revision klass A. 1958-11-01: Placerad i Västervik. 1961-04-12: Revision klass A. 1964-04-01: Placerad i Rimbo. 1977-07-01: Slopad. 1977-09: Skrotad i Vislanda.
3517 MAK 1954 1954: Växjö. 1965 † 2009 1954-07-01: Placerad i Växjö. 1964-06: Avställd till 1965-04. 1965: Ombyggd till T23 117. 1988: Överförd till BV. 2003: Såld till Ekefors skrot.
3518 MAK 1954 1954: Växjö. 1965 BJs* 1954-07-01: Placerad i Växjö. 1966: Ombyggd till T23 127. 1988: Överförd till BV. 2003: Såld till BJs.
3519 MAK 1954 1954: Växjö. 1965 GBBJ* 1954-07-01: Placerad i Växjö. 1966: Ombyggd till T23 126. 1988: Överförd till BV. 2004: Såld till GBBJ.
3520 ASJF 1954 1954: Skara,
1964: Västervik,
1964: Växjö,
1965: Rimbo.
1965 BJs* Bilder 1965: Placerad i Rimbo. 1966: Ombyggd till T23 122. 1990: Såld till BJs.
3521 ASJF 1954 1954: Skara,
1956: Västervik, 1958: Växjö.
1965 AGJ* Bilder 1956-11-01: Placerad i Västervik. 1956-11-27: Revision klass A. 1958-11-01: Placerad i Växjö. 1966: Ombyggd till T23 123. 1990: Såld till AGJ (reservdelar).
3522 ASJF 1954 1954: Växjö,
1966: Kalmar,
1970: Skara.
1972 † 1973 1954-07-01: Placerad i Växjö. 1973: Skrotad i Vislanda.
3523 ASJF 1954 1954: Växjö. 1965 mfGDJ* 1954-07-01: Placerad i Växjö. 1966: Ombyggd till T23 120. 1988: Överförd till BV. 2003: Såld till SKÅJ. 2020: Såld till mfGDJ.
3524 ASJF 1954 1954: Skara,
1957: Kalmar.
1965 BJs* 1965-02: Utlånad till Växjö till 1965-05. 1966: Ombyggd till T23 118. 1988: Överförd till BV. 2003: Såld till NJ. 2005: Såld till BJs.

Förklaring: *=Loket är ombyggt till T23. Förkortningar: ASJF=AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Falun, AGJ=Anten Gräfsnäs Järnväg, BJs=Bergslagernas Jernvägssällskap, BV=Banverket, EH=Evald Hammarström, GBBJ=Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum, LJM=Landeryds Järnvägsmuseum, MAK=Maschinenbau Kiel GmbH, mfGDJ=Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg, NJ=Nässjö Järnvägsmuseum, SkLJ=Skara–Lundsbrunns Järnvägar, SKÅJ=Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg, SMAB=Småländska Smalspåret AB, SÅS=Stockholms ånglokssällskap, ULJ=Upsala–Lenna Jernväg, VHVJ=Växjö–Hultsfred–Västervik Järnvägs AB. Källor: Ola Almquist, Stig Lundin, Svenska-lok.se, Ångwisslan och Järnvägshistoriskt forum.