Fordonet finns bevarat

Ånglok SJ Gp

I början av 1940-talet stod Statens Järnvägar i behov av ett nytt smalspårigt ånglok för de banor som hade förstatligats i södra Småland. Som förebild valdes de godstågslok som hade levererats till Västergötland–Göteborgs Järnvägar, VGJ. SJ kom att modifiera konstruktionen och 1943 levererades de tre första SJ-loken som fick littera Gp. 1948 förstatligades VGJ och inför övertagandet hade bolaget i överenskommelse med SJ beställt fyra nya Gp-lok som levererades 1950.

SJ kom därmed att förfoga över totalt elva Gp-lok. Kombinationen av god dragkraftsförmåga och lågt axeltryck gjorde Gp-loket användbart i godståg på linjer med klenare räls och banöverbyggnad. I takt med att Västgötabanorna 1954 fick leveranser av nya diesellok typ Tp kom många Gp-lok att successivt flyttas till Västerviksbanorna. Under perioden 1954–1958 fanns som mest sex Gp-lok stationerade i Västervik för användning i godståg Hultsfred–Västervik och Västervik–Norsholm/Kimstad.

1957 började Tp-loken ersätta Gp-loken som dragkraft på Västerviksbanorna. Den sista aktiva tjänstgöringen hos SJ blev på linjen Växjö–Oskarshamn fram till nedläggningen 1963 och som dragkraft i SJK:s utfärdståg Hultsfred–Västervik–Kimstad den 10 maj 1964. Därefter kom loken att ställas av och skrotas – förutom tre stycken som i dag finns bevarade hos olika järnvägsföreningar.

För bilder på respektive fordonsindivid se blålänkar i listan nedan. För alla bilder på loktypen se följande länk: Gp.

Lista över Gp-lok

Listan uppdaterad: 2024-06-02. Observera: Uppgifter om placeringar är inte komplett.

Nr Tidigare id Tillverkare Levererad Tillv.nr Placeringar vid SJ Slopad Skrotad Bevarad Bilder Anmärkningar
3041 ASJF 1943 502 1943: Växjö. 1966 1966 1957: Revision IVB i Kalmar.
3042 ASJF 1943 503 1943: Växjö.
1958: Kalmar
1968 FSVV−Vö Bilder 1943-10-25: Levererad till SJ i Växjö. 1950-05: Revision IIAa i Kalmar. 1954-08-18: Revision IIIA i Borås. 1957: Flyttas till Kalmar som reservlok. 1960: Uppställd i Torsås lokstall. 1970-08: Flyttad från Kalmar till Rockneby lokstall. 1972-10-30: Överförd till JVM. 1977-03: Såld till Växjö kommun för planerat järnvägsmuseum. 1989-10-26: Såld till FSVV:s Växjöavdelning. 1994: Deponerad hos AGJ. 2009: Deponerad hos TJF.
3043 ASJF 1943 504 1943: Växjö. 1968 1969 Bilder 1962-01-08: Revision IIIA i Borås. 1964-05-10: Sista tjänstgöring i SJK-tåg Hultsfred–Kimstad. 1966: Uppställd i Åseda lokstall. 1968-12: Avsänd från Åseda mot Växjö och Vislanda.
3117 VGJ 20 Motala 1916 574 1948: Göteborg.
1954: Västervik.
1965 1965 Bilder 1948-07-01: Övertagen av SJ. 1954: Placerad i Västervik. 1954-10-15: Revision VB.
3118 VGJ 21 Motala 1916 575 1948: Göteborg.
1955: Västervik.
1958: Växjö.
1965 1965 Bilder 1948-07-01: Övertagen av SJ. 1955-01-01: Placerad i Västervik. 1956-10-13: Revision IIIA i Kalmar. 1958-04-01: Placerad i Växjö. 1960-01: Avställd i lokstallet i Fagerhult. 1961-01-20: Sänd till Växjö för upprustning. 1961-04-28: Åter i trafik, dragkraft i tåg 9812/9811 Växjö–Oskarshamn. 1963-09-28: Sista tjänstgöring i extratåg 322/305 Växjö–Ruda.
3119 VGJ 29 Motala 1937 836 1948: Göteborg.
1954: Västervik.
1965 SkLJ Bilder 1948-07-01: Övertagen av SJ. 1954-05-20: Revison IIAa i Borås. 1954-05: Anländ till Västervik. 1956-04-20: Revision VB i Kalmar. 1966-11: Avsänd från Västervik mot Skara. 1967-01-17: Såld till Skara stad.
3120 VGJ 30 Motala 1937 837 1948: Göteborg.
1955: Västervik.
1965 1965 Bilder 1948-07-01: Övertagen av SJ. 1955: Placerad i Västervik. 1958-12-18: Revision IIIA i Borås.
3132 Motala 1950 969 1950: Göteborg.
1957: Växjö
1968 ULJ 1957-10-01: Flyttad till Växjö. 1960-04-06: Slitet och taget ur trafik, ställs upp i Rockneby lokstall. 1969: Såld till ULJ.
3133 Motala 1950 970 1950: Göteborg.
1955: Norrköping
1957: Västervik.
1968 1971 Bilder 1953-10-30: Revision IIIA i Kalmar. 1955: Placerad/utlånad till Norrköping. 1957-05-01: Placerad i Västervik. 1957-08-23: Utlånad till DONJ till 57-10-08. 1964: Uppställd i Verkebäcks hamn. 1967-01: Flyttad till Västervik. 1968-04-11: Slopad för skrotning. 1971-06-02: Avsänd från Västervik för skrotning. 1971-09: Skrotad i Vislanda.
3134 Motala 1950 971 1950: Göteborg. 1965 1965
3135 Motala 1950 972 1950: Göteborg.
1957: Västervik.
1958: Växjö.
1965 1966 Bilder 1957-05-01: Placerad i Västervik. 1958-12-01: Placerad i Växjö. 1958-12-18: Revision IIIA i Borås. 1963-01-16: Sista tjänstgöring. 1965-08: Slopad. 1966-02: Skrotad i Vislanda.

Förkortningar: AGJ=Anten–Gräfsnäs Järnväg, ASJF=Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäder Falun, FSVV-Vö=Föreningen Smalspåret Växjö–Västerviks Växjöavdelning, JVM=Järnvägsmuseet, Motala=Motala verkstad, SkLJ=Skara–Lundsbrunns Järnvägar, TJF=Tjustbygdens Järnvägsförening, ULJ=Upsala–Lenna Jernväg, VGJ=Västergötland–Göteborgs Järnvägar. Källor: Stig Svallhammar: Kronan på verket, Lars Olov Karlsson: Sveriges smalspåriga ånglok, Ola Almquist, Krister Persson, Järnvägshistoriskt forum.

Fakta om Gp

Modell Nr Axelföljd Drivhjul Längd Tjänstevikt Dragkraft Sth
1 (1916) Gp 3117–3118 1’D 1 040 mm 14 190 mm 50,2 ton 6,8 ton 50 km/t
2 (1937) Gp 3119–3120 1’D 1 040 mm 14 000 mm 50,2 ton 6,8 ton 50 km/t
3 (1943) Gp 3041–3043 1’D 1 040 mm 14 000 mm 51,9 ton 6,8 ton 50 km/t
4 (1950) Gp 3132–3135 1’D 1 100 mm 14 000 mm 52,1 ton 6,4 ton 60 km/t

Förklaringar: Uppgifter om längd och tjänstevikt är inklusive lok och tender. Axelföljd 1’D=Ett löphjul och fyra drivhjul. Sth=Största tillåtna hastighet. Källa: SJ särtryck 420, utgåva 89, 1962.