SJ Tjv 618512, ”Venavagnen”2018-05-02T22:04:38+00:00
Fordonet finns bevarat

SJ Tjv 618512, ”Venavagnen”

Som ersättning för det rivna stationshuset i Vena ställde SJ upp en före detta personvagn som väntsal.

Vagnens historia

Vagnen, SJ tjänstevagn 618512, har ett förflutet på järnvägen. Den tillverkades år 1903 för Norsholm-Bersbo Järnväg och hette då NBJ C 70. Vagnen var en ren tredjeklassvagn med plåtklädsel och lanternintak.

Under NVHJ-tiden moderniserades vagnen och fick nytt tak, träklädsel och nya fönster. Vagnen rullade därefter fram till förstatligandet som NVHJ C3 61. Efter att SJ tagit över trafiken märktes vagnen på nytt om, nu till SJ Cp 407. Under 1950-talet blev vagnen degraderad till tjänstevagn åt signalavdelningen.

Venavagnen som hållplats 1973. Fotograf: Bengt Hultin

Väntsal i Vena och senare öde

I början av 1970-talet revs stationshuset i Vena, och som ersättning ställdes vagnen upp som väntsal och postkontor. Efter några år blev vagnen ganska förfallen och behovet av väntsalen ansågs allt mindre.

Vagnen köptes år 1978 av Föreningen Gotlandståget, och lämnade fastlandet några år senare för sin nya hemvist på ön. Vagnen är för närvarande under renovering och återställning till personvagn, och kommer i fortsättningen att rulla i föreningens tåg märkt SJ Cp 407.

SJ tjänstevagn 618512

Tillverkare: Södertälje Verkstäder

Tillverkningsår: 1903

Antal tillverkade: 4 st

I tjänst till: 1950-talet (som personvagn)

Bevarade: Ja, 1 st

Utställningsobjekt

Klicka på valfri bild för att öppna bildspelet.