Fordonet finns bevarat

SJ Tjv 618512, ”Venavagnen”

Som ersättning för det rivningsbeslutade stationshuset i Vena ställde SJ i slutet av 1972 upp en före detta personvagn som väntsal.

Vagnens historia

Vagnen, SJ tjänstevagn 618512, tillhörande I distriktet och 1 signalsektionen, har ett förflutet som trafikvagn på järnvägen. Den tillverkades år 1903 för NorsholmBersbo Järnväg och hade då beteckningen NBJ C 70. Vagnen var en ren tredjeklassvagn med plåtklädsel och lanternintak.

Under NVHJ-tiden moderniserades vagnen och fick nytt tak, träklädsel och nya fönster. Vagnen rullade därefter fram till förstatligandet som NVHJ C3 61. Efter att SJ tagit över trafiken märktes vagnen på nytt om, nu till SJ Cp 407. Under 1950-talet blev vagnen ändrad till bangårdsvagn åt signalavdelningen. Den fick nummer 453 i åttonde distriktets bangårdsvagnsnummerserie.

Tjänstevagnen I D 1 Sis Tjv 618512 uppställd som väntsal i Vena 1973. Fotograf: Bengt Hultin

Väntsal i Vena och senare öde

I början av 1970-talet beslutade SJ att riva det sättningsskadade stationshuset i Vena ställdes vagnen upp där som ersättning. Den fick utgöra väntsal och lokal för godsombudet. Efter några år indrogs godsombudet varefter vagnen förföll. Något större behov av väntsalen ansågs inte heller föreligga.

Vagnen köptes år 1977 av Föreningen Gotlandståget och lämnade Vena i juni 1978 för sin nya hemvist på ön. Färjetransporten dröjde något och under tiden stod vagnen uppställd i Oskarshamn. Vagnen är för närvarande (2020) i slutfasen av renovering och återställning till personvagn och kommer i fortsättningen att rulla på Gotlands Hesselby Jernväg märkt SJ Cp 407.

SJ I D 1 Sis Tjv 618512

Tillverkare: AB Södertelge Verkstäder

Tillverkningsår: 1903

Antal tillverkade: 6 st (19031906)

I tjänst till: 1955 (som personvagn)

Bevarade: Ja, 1 st