Fordonet finns bevarat

SJ hjälpvagn typ IIABp Västervik

Under många år kom den tidigare personvagnen MÖJ BCo 1001 fungera som hjälpvagn med placering i Västervik. På 1970-talet slopades vagnen och finns i dag bevarad hos museijärnvägen i Vadstena.

1897 levererade Vagnfabriks-Aktiebolaget i Södertälje, Vabis, en uppsättning av olika personvagnar till det nybildade Mellersta Östergötlands Järnvägar, MÖJ, inför trafikstarten på den smalspåriga linjen Linköping−Fågelsta. En av vagnarna var MÖJ BCo 1001, en kombinerad andra- och tredjeklassvagn med lanternintak.

Efter att bolaget förstatligades 1950 lät SJ att bygga om vagnen till hjälpvagn. Ombyggnaden skedde 1954 vid Kalmar Verkstad och innebar att vagnen bland annat utrustades med nytt tak, nya sidodörrar och att det mesta av personvagnsinredningen plockades ut och ersattes med bland annat arbetsbänkar.

Vagnen fick littera IIABp och kom därefter att placeras i Västervik, där den var i tjänst fram till 1970-talet. Som hjälpvagn kom den att användes vid till exempel banarbeten och urspårningar. Bland annat syns den på bilder från den havererade transformatortransporten i Jenny 1958.

Vagnen finns i dag bevarad hos museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg.